وحدت و کثرت وجود در حکمت متعالیه و عرفان
46 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » بهار 1385 - شماره 27 » (22 صفحه - از 3 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باب وحدت و کثرت وجود، دیدگاه­ها و نظرات متفاوتی در فلسفه و عرفان اسلامی مطرح شده است. این نوشتار، در پی آن است که در یک بحث تطبیقی، این دو دیدگاه را به نحو مبسوط­تری تبیین کند. برای نیل به این مقصود و برای روشن­تر شدن موضوع بحث، مقالۀ حاضر ابتدا به طور اجمال اشاره­ای به دیدگاه منسوب به فلسفۀ مشاء در این موضوع دارد؛ سپس نظر حکمت متعالیه و پس از آن، دیدگاه عرفان اسلامی را بیان می­کند و بالاخره به مقایسه و ذکر نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه می­پردازد. کلید­واژه­ها: وحدت وجود، کثرت وجود، تشکیک عامی، تشکیک خاصی، وحدت شخصیه وجود، حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه، حیثیت اطلاقیه.