تعین معنای متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصول
40 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1385 - شماره 27 و 28 » (47 صفحه - از 54 تا 100)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به گزارش، بررسی و سنجش دیدگاه‏های هرمنوتیست‏ها و عالمان اصول در مبحث تعین معنای متن می‏پردازد. سعی بر آن بوده است تا ضمن بررسی اجمالی‏دیدگاه‏ها به مبانی و بنیان‏های تفکرات مطرح در این زمینه اشاره شود تا امکان سنجش و ارزیابی هر چه بیشتری را برای خوانندگان فراهم آورد. مباحثی نظیر چیستی فهم متن، توجه به حیث اکتشافی آن نسبت به مراد موءلف و امکان آن، امکان سوء فهم و اعتبارسنجی فهم‏ها از مهم‏ترین مسائلی است که در این باب مطرح است.