عوامل فهم متن در دانش‌هرمنوتيک و علم اصول استنباطاز ديدگاه پروفسور ريکور و محقق اصفهانی
34 بازدید
ناشر: انتشارات هرمس
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی